Om oss

Vi är här för att stanna!


Populära Fastigheter AB är idag en liten aktör på en väldigt stor marknad, men det hindrar inte oss från att ha stora och långsiktiga visioner. Vår historia börjar i Göteborg med målet att verka i områden och kommuner utanför storstäderna.

Vårt mål är att driva lönsamma fastigheter med stabilitet och rätt pris till alla våra olika typer av hyresgäster.


Idag har vi ett 10-tal lägenheter samt 4 lokaler i centrala Götene, och i framtiden ser vi att Götene är en av våra  utgångspunkter för framtida expansion. Med vårt långsiktiga ägande samt en förvaltning i egen regi är vi en stark aktör som bara kommer bli starkare lokalt, detta innebär stor trygghet för dig som vår hyresgäst.