Från en generation till generation


Livet går upp och livet går ned, under vissa perioder så händer det extra mycket som kräver din uppmärksamhet. Som boende i våra lägenheter kan du fokusera på att leva livet och vi tar hand om din lägenhet i alla lägen.

I våra hem skall alla trivas!


Det absolut viktigaste i ett hem är att man trivs och känner trygghet, därför förvaltar och underhåller vi alla våra fastigheter själva.

Det innebär att ni märker fördelarna med långsiktig förvaltning och löpande underhåll så ni kan komma hem till ett tryggt och problemfritt hem varje dag.

Egen förvaltning på plats!


Egen förvaltning innebär att fastighetsskötaren som du möter i din trappuppgång är en av oss!

Det innebär också att vi tänker på framtiden och gör förebyggande underhåll och åtgärder för att hålla fastigheterna på topp 

Få dina avier som du vill ha det!


Med våra system kan du få dina avier som du önskar och passar dig bäst!

Autogiro eller inte, post eller e-post? det bestämmer du!

Uppföljning av energianvändning


Vi har löpande uppföljning på samtliga fastigheters energianvändning och gör löpande förbättrningar för att hålla energiförbrukningen nere och minska klimatpåverkan.